Fine Art

A FINE ART elnevezésű program másodszor valósult meg 2017-ben. Az első ilyen jellegű táborra 2016-ban került sor. Célja teret adni azoknak a fiatal, még nem végzett képzőművészeknek az együttalkotásra, akik felvidékről származnak, de különböző képzőművészeti irányultságú egyetemen, főiskolán vagy akadémián képzik magukat. Felnő a képzőművészek egy új generációja, akik egy egészen más közegben nőttek föl, ezért a régi problémákra is talán újszerűen, másképpen vagy más megközelítésből reagálnak, és akiknek megadatott az a lehetőség, hogy Európa különböző országaiban vegyenek részt művészeti képzésben. Ezért mindenképpen szükség van olyan fórumokra, találkozási lehetőségekre, ahol megoszthatják egymással szakmai tapasztalataikat, működő kapcsolatokat alakítanak ki egymás között. A Fine Art elnevezésű tábornak éppen ez volt az elsődleges célja. Felvidéki származású fiatal szobrász és festő növendékek alkottak együtt több napon keresztül, mindenféle tematikai és műfaji megkötés nélkül. A szobrász műhelyben nemcsak klasszikus jellegű szobrok, plasztikák születtek, hanem installációk is. Ugyanez volt jellemző a festő műhelyre is, ahol a klasszikus táblakép távlataiból kilépve új dimenziókkal bővült a sík kép is. A tábor részét képezték a különböző beszélgetések, előadások, prezentációk, melyen keresztül a résztvevők jobban megismerhették egymást. A táborban készült alkotások egy részét helyspecifikus installáció formájában először a tornai várban mutatták be az alkotók a Várak és kastélyok éjszakája rendezvény keretén belül, amelyet a Castrum Thorna Polgári Társulás szervezett meg. Eredetileg a kiálltás részét képezték a kiállított festmények, installációk és 3D mapping vetítés, melyet a rossz idő miatt nem tudtunk megvalósítani, ezért a  Fecsó Pál Polgári Társulás székhelyével és az Infocentrum – galériával szemben lévő épület (Pékség) falára voltak az animációk és a kisfilmek rávetítve. A tábor ideje alatt készült alkotásokból és a Nemzetközi Művésztelep képzőművészeti anyagából közös kiállítást tervezünk Kassán.

 

Képgaléria: Fina Art