Fecsó Pál versei

Nem elég

 

Menj fel egyszer a tornai várba

mikor a nap nyugovóra tér

az ég palástja vonja föl a sátrad

a köveken búcsúzik a fény

 

akkor találsz végre önmagadra

lábad alatt csobban a patak

a halakat látod a patakban

a halakat és nem önmagad

 

a fákat óvod ha késed becsuktad

megsimítod a lombok levelét

szeretni és védeni e tájat

egy rövid élet ehhez nem elég

 

Almafák őszben

 

szeretem a borzas almafákat

szűzlány szégyenével

vetkőznek az őszben

- természet sodorta percek

térben és időben –

levélselymét szeptember csalta el

ami megmaradt

apró szilon-holmi

táltosvérű ezerszínű szelek

fogják egy este halkan elrabolni

megborzongnak a gallyai

ruhát kérnek a novemberi égtől

tavaszhullásig nem kapnak meleget

csak a varjak toll - lepte szívétől

 

A Torna patak partján

 

Csendes vagyok már, néha szomorú,

dacomat oldják tarajos habok,

szemem táplálja a tó vizét,

s a kopár hegy is én vagyok.

 

Duhajságom: csendes motyogás,

elcsitult röpke évek során,

derűmet is elmosta a patak,

vagy tovavitte a kósza szél talán.

 

Csendes vagyok, néha szomorú,

szám íze száraz, keserű,

lehajtom fejem, s megcirógatja

arcomat a patak és a fű.

 

 

mikor összerándul

mogorván az ég

az ember is megdermed,

szoborrá válik lelkében

- ha van lelke még-

számárkóró virágzik,

szívét

szúrja,

mert a kóró megfogan,

csak a szeretet írja gyógyít,

de a szeretet

az messze van

 

Vonatút téli éjszakán

 

 

Beleprüszkölt az éjszakába

szikrát szórva a gőzös,

füstje fölött a szemafór

üvegszemével elidőzött,

továbbküldte a szerelvényt

ringatva az álmos embert,

szélnek szaladva  bátor daccal

kettévágni a hótengert.

 

Mint ki avarban gombát keres

úgy rúgnám szét az éjszakát,

a sötétség száz ködmönén át

fénnyé lehelném a kocsik ablakát.

 

A gőzös rohan, a szántóföldek

fehér lepelként  alánk csúsznak

a hófelhők, mint ébredő lány

egy nagy parancsra felocsúdnak.

Szétreped a ködök tüllje,

homályt űznek a szelek,

szikra-csillagon lovagolva

az ébredő hómező felett.

 

 

Nyugtalanság

 

Belebámulsz a sötétségbe,

és szépnek látod a holdat,

nem tudod milyen vad vihar

nyaggat meg zordon holnap,

bámulsz a nyári napba,

s elfáraszt a messzi fény,

behúzod nyakad a hajnali szélben,

míg baktatsz az utca szegletén,

vonatot vársz, s a vonatok

robognak vígan szerteszét,

te lemaradsz, de összegyűjtöd

a robogó kerekek neszét.

Nyafogsz egy sort, ha rádöbbentél,

hogy kedvesed már mást szeret,

piacra vágod vad haraggal

agyonhajszolt lelkedet.

Pulthoz állsz, a semmit nézed,

míg csordultig telik a pohár,

kiiszod, fizetsz, s pokolnak látod

a nyugodt, derült éjszakát.

Verset írsz, s mered remélni,

hogy több ez, mint vad szóroham,

beleölöd vágyad, reményed,

minden álmod bús, boldogan

kérdést szegzel magadnak százat,

s egyikre sincs felelet.

Mondd, lesz-e ember, ki megérti

rímbe kovácsolt lelkedet.

 

Bont az ág virágot

 

bánat ne bántson

ne marjon a szó,

az élet ne fájjon,

mert nekünk való

 

Könnyed ne ontsad

magad ne epeszd

feljön a holdad

ha napod lement

 

Öleld a világot

két karoddal át

bont az ág virágot,

ha várja tavaszát

 

Bont az ág virágot

ad az élet célt

csak teremtő álmod

ne szórd szerteszét

Négysoros

 

cápa-világban élünk

ragadozók lesik a gondolatot

szeretetre vágyik az ember

s megdermesztik a fagyok

Szilveszter éjszakán

 

Mint régi betyárok dérlepte bajusszal,

állok az útszélén reménysarkanytúval,

arcomon a hideg paprikaszint játszik,

itt állok vértezve zúzmarával állig.

Képzelet – fokosom állam alá téve

kémlelek a nagy hegy sötét tetejére,

fellegeket őrzök, csillagot éneklek,

legyen derűs kedve minden jó embernek,

legyen a békesség mindenki tanyája,

a szépszó határán az ember a várta.

 

                          Kérges kezek öleljetek

Vívódok dallal, szerelemmel
dőre múlttal, remélt jövővel,
együttérzek és egybe forrok 
minden könnyes szenvedővel.
A panaszom ezernyi panasz
és örömöm másnak is öröm,
a jó szót, meleg kézszorítást
könnyes szemekkel megköszönöm...
mert kell a jó szó, s a kérges kezek
melege engem is hevít,
bátran taposni rá a molyra,
s akarni szebbet, emberit.
Kérges kezek öleljetek csak,
hogy vívódásom szentebb legyen
s ne legyen ködös szívünk, lelkünk
itt lenn a völgyben s túl a hegyeken.
 

                                         Ősz

Szénaboglya párolog a réten
a varjak sírnak: kár, kár, kár,
kihűl a nap, elsápad az égen
s a harmat is dérré dermed már
 
1956
 

                                      Tétovák

nem kapaszkodnak
szalmaszálba
egykedvűen úszanak 
az árral
felhők közt élnek
s naponta
poharaznak a 
megalkuvással
együtt dőlnak a
dűlő fával
mert dűl itt minden
mi magyar:
emlékmű, templom
lélek,
iskola, mi még
állva tart,
és a nyelv
mit az unokák
sehogy vagy
törve beszélnek,
nevüket is máshogyan
írják,
elúszik az utolsó
szalmaszál,
kapaszkodj magyar
vagy szántasd föl
őseid sírját

 

 

                                          Ha

összerándul
mogorván az ég
az ember is megdermed
szoborrá válik
a lelkében
/ha van lelke még/
a Szamárkóró kivirágzik,
szúrja a szívét,
mert a Kóró
mindenkiben
megfogan
csak a szeretet
írja gyógyít,
de a szeretet
az messze van
 
 

Összefoglalás

   Két szív szerelme testé ötvözött
     s e planétára küldött, hogy ember legyek,
     lelkem burkolták hófehér ködök
     s rám roskadtak mint a vén hegyek.
    Járni tanultam apró, gyerek módra
      s bombák szennyezték lelkem aranyát,
     tankok vastalpa csalt utolsó csókra
         s följajdult sírva öreg ősz Apám.
         Embernyi emberré érlelt az idő,
         gondot adott s néha bánatot
          merész daccal, mint kőtörő,
        ostromoltam a holnapot.
      S mikor legjobban imádtam a szépet
        Apám szíve óránként megállt,
         Megbénultak az álomvitézek
          S ránk lehelt lesből a halál.
         Apám meghalt. Magam maradtam,
         küzdőnek most gyenge vagyok,
       okosat nem szól, csak remeg az ajkam
         s rám kacagnak balga boldogok.
        Elment már Apám. Vármelléki földdel
          burkolta be nyugtalan szívét, 
         fölszántotta koporsó ekével
          otthonunk meghitt melegét.
         Két ember engem eggyé ötvözött,
           s Anyám itt maradt ölelgetőn,
           Apám lelke él szívem mögött,
           s az idő szövi már a szemfödőm.
 
        Utóirat:
             Embernek lenni Apám tanított,
              hogy az lettem-e a jövő dönti el,
              a múlt átka tett lelkemre foltot,
               s azt még a mély sír sem fedi el.
 
     1960
 

      

Illúzió

  felhőbundát öltött 
a telihold
még mindig keresem
mi sose volt
tóban lesem a
könnyek cseppjeit
sötét szemben
ami felderít
álomra várok
álmatlanságban
nyugalmat lelni
nyugtalanságban
szóra találni 
hol alszik a szó
ez nem más
csak illúzió
 

Láss is

ne csak nézz, láss is
lásd meg önmagad,
ha elkezdted vidd végig
a jóért harcodat
gyomot irts
s talán
virág is terem,
béke könnyítsen
fáradt lelkeden
lásd a világot,
szeresd ami szép,
bánatod s álmod
ne szórd szerteszét
 
Fecsó Pál
2003. május 23.
 

Irigylem

kinek apja
anyja van
sajnálom
aki
hontalan
fázósan
félve szívemben lakik
így tudok adni
én is valamit
 

Nyár

Fehérre meszelt
békességbe estem
csak a szélsurranás
oson át a csenden
a dombokon
ballagnak a fák
zöld pengét ránt
a karcsú kardvirág
fűzfák ágán
megvillan a fény
dorombol mint
szívben a remény
 

Álom és valóság

Megtanított az ember félni
magamba nézve, magamban élni,
 
kételkedni a napsugárban
dideregni, hogyha nyár van
 
hinni abban, mit balgán tettem
exhumálni, mit eltemettem,
 
megtanított az élet sokra:
munkára, harcra, idegsokkra.
 

Megméretünk

Minket mindenkor mérnek
számontartanak
örömrügyet fakaszt a szenvedésünk
várják
ezer éve várják
hogy végre elvetéljünk
de még vagyunk 
bár fabatkát sem ér a reménységünk
hitetlenül is Istent hívjuk
mert ezer év óta félünk
félünk
 

Gyökértelen fa viharidőben

gyökere elszakadt, fölkapta
a szél,
földre száll, égre száll
senkivel nem bszél,
földre száll, égre száll
levele lehull,
gondterhelt vén felhő
zokogva ráborul,
földre száll, égre száll
reménye hasztalan,
zizzen a száraz ág
tépázva, lombtalan,
talaját elvitte
sodorta vad vihar
hontalan repülni
tovább már nem akar
viszi a kósza szél
száll, mint a gondolat
vén szíve megpihen egyszer
 a föld alatt