Fecsó Pál szülőháza

Fecsó Pál szülőháza Torna központjában található, a Fő utca 500/13 szám alatt. Az épület nem műemlék, de jellegét tekintve a község legrégebbi épületei közé tartozik, polgári stílusú, 80 cm vastag kőfalakkal. Nem lehet pontosan tudni mikor építették, és hogy ki volt, vagy kik voltak az első tulajdonosok. Az első írásos feljegyzés, az első kataszteri térképezés idejéből 1870-ből származik, amely már létező épületként említi a Fő utcán található házat. Ebben az időben a ház tulajdonosa Kuppis Antal megyei seborvos volt, aki lányával Kuppis Máriával élt a házban. A ház ebben az időben három szobából, konyhából állt, melyhez kamra, fészer, pince és istálló tartozott. 1881-ben Kuppis Antal halálát követően hagyatéki tárgyalásra került sor, ahol a ház Kuppis Mária férjezett Villinger Pálné birtokába került. Kuppis Mária férje Villinger Pál részt vett az 1848-49-es szabadságharcban mint honvéd, majd azt követően került Tornára. A tornai Keglevich grófok bízták meg a grófi gazdaság vezetésével, mint gazdatisztet. Ebben az időszakban első feleségével, Stoller Ilonával élt Torna község végén található házban az Udvarnoki felé vezető úton, melyet a helyiek kis kastélynak hívtak. Első házasságából két gyermek született. A felesége halála után vette el Kuppis Máriát, és költözött be a Fő utcai házba. Ebből a házasságából egy gyermek született. Villinger Pál valószínűleg ebben a házban hunyt el, sírja a régi köztemetőben található, melyet a helyi CSEMADOK szervezet és más polgári társulások példásan gondoznak.

A ház később 1923 és 1934 között négyszer váltott gazdát. 1923-ban Károlyi Herman, 1925-ben Vadász István, 1930-ban Vadász Margit (született Kollár) tulajdonában volt. 1934- ben a ház árverésre került, melyet Fecsó Gyula, a Tornai Elemi Iskola igazgatója vett meg. Fecsó Gyulát, mint kántort (később kántor tanítót) 1904-ben említi egy feljegyzés. Ebben az évben lett a Tornai Katolikus Egyházközség kántora. Ebben az időben valószínűleg a plébánia részét képező kántorlakásban lakhatott. Miután házasságot kötött Tmák Margit tanítónővel, bérlőként beköltöztek a Fő utcai házba, mely később, 1934-ben kerül az árverést követően a család tulajdonába. Fecsó Pál már ebben a házban született 1933-ban.

Tornán 1944-45-ben a II. világháború alatt heves harcok voltak. Ekkor a ház is találatot kapott, beszakadt a tetőszerkezete. 

1950-es évektől élénk társadalmi élet is folyt a házban, festők, írók, költők gyakran megfordultak itt (Hegyessy Gyula, Csáji Attila, Kalász László, Cselényi László, Gál Sándor, Bari Károly, Batta György, Tóth Elemér, Simkó Tibor, Tőzsér Árpád, Gyüre Lajos, Kulcsár Tibor, Zs.Nagy Lajos és sokan mások), eszmét cserélve, megvitatva az élet és a művészet fontos dolgait, gyakran hajnalig tartó "bölcs borozgatás" alatt. 

Fecsó Pál költő, tanár, újságíró 2004-ben bekövetkezett haláláig ebben  a házban élt és alkotott. A 2012-ben létrejött Fecsó Pál Polgári társulás egyik kitűzött célja az volt, hogy megőrizze a Tornán született költő szellemi hagyatékát. Fecsó Pál szülőházában művészeti és kulturális tevékenység indult el 2012-ben. Először művésztelepek, majd később workshopok, beszélgetések, előadások, kiállítások, táborok és tehetséggondozó műhelyek megszervezésére is sor került. A házban önerőből fokozatosan kisebb átalakításokra került sor: kerámia, grafikai és festőműhely létrehozása és felszerelése különböző eszközökkel. A társulás alapszabályában is megfogalmazta, hogy Fecsó Pál szülőházát szeretnék multifunkcionális kulturális, művészeti központtá átalakítani, és ezzel szolgálni és segíteni a helyi közösséget. Az így átalakított ház alkalmassá válna rendezvények, előadások megszervezésére, tábotoztatásra, kiállítások megszervezésére és különböző képzőművészeti műhelyek működtetésére. Helyet adhatna különböző tanfolyamok megszervezésére, tehetséggondozó műhelyek működtetésére, valamint a helyi polgári társulások és szervezetek programjainak megvalósítására. A ház felújítását a tetőszerkezet egyre rosszabb állapota is sürgette. Céljaink megvalósítására 2016/17-ben adódott lehetőség. Fecsó Pál szülőházának többfunkciós kulturális és közösségi házzá való átalakítása a Magyar Kormány, a Nemzetpolitikai Államtitkárság és a Bethlen Gábor Alap támogatása által vált lehetségessé. 

Terveink szerint a felújított, és a kitűzött céloknak megfelelően átalakított többfunkciós közösségi ház teret biztosítana különböző kulturális események, kiállítások előadások, író-olvasó találkozók, tehetséggondozó programok megvalósítására. Az épület eddigi családi ház jellege megszűnik, új tereket szeretnénk kialakítani, melyek megfelelnek a közösség céljainak. 

A földszinten sor kerül Fecsó Pál költő emlékszobájának a kialakítására, mely bemutatja munkásságát, személyes tárgyait. Két nagyobb földszinti helységből galéria lesz kialakítva, mely  különböző kiállításoknak, előadásoknak is teret biztosít. A földszint hátsó részében kerámia műhely kialakítására kerül sor, amely lehetőséget biztosít tehetséggondozó programok megvalósítására. A tetőtér beépítését követően lehetőség nyílik a következő helységek kialakítására. Négy vendégszoba létrehozása fürdőszobával és mellékhelységekkel, ahol 14 - 16 főt lehet elszállásolni kényelmesen. Ez azért is fontos, mivel a táborok, workshopok és művésztelepek alatt a résztvevők elszállásolását panzióban kellett megoldanunk, amely megnövelte a rendezvények költségét. A tetőtér alatt lehetőség adóik egy iroda, valamint a festőműhely kialakítására. A festőműhelyben aktív alkotói tevékenységre lesz lehetőség, valamint teret biztosít a tehetséggondozás számára is. A tetőtér alatt helyet alakítunk ki két kisebb helység részére (takarításhoz szükséges felszerelések, ágynemű tárolására alkalmas helységek), melyek megfelelnek a Tiszti Főorvosi Szolgálat előírásainak. Az udvaron egy különálló épületben tervezzük a grafikai terem kialakítását, mely helyet biztosítana rajzolásra, sokszorosított grafikák készítésére. 

Nagy munkát sikerült eddig elvégeznünk, teljesen új tetőt kapott az épület, két és félszeresére nőtt a ház alapterülete az eredetihez képest (az épület eredeti alapterülete 201,45 m2 volt, az átépítést követően az épület használható alapterülete 465,30 m2 lett), kibővült egy új épületrésszel, lecseréltük a nyílászárókat, és elkezdődtek a belső felújítások. A felújítások célja egy multifunkcionális, közösségi és alkotóház létrehozása a régióban, mely elsősorban a kisebbségben élő magyar közösséget hivatott szolgálni.

Azon leszünk, hogy minél hamarabb befejezhessük a munkálatokat, és birtokba vehesse a közösség az új közösségi központot, alkotóházat Tornán.

 

Képgaléria: Régi fotók