Céljaink

A FPPT legfontosabb célkitűzései:

 1. Fecsó Pál tornai költő, újságíró, pedagógus szellemi örökségének megmentése.
 2. Fecsó Pál tornai szülőházának megmentése, emlékszoba létrehozása, a szülői ház többfunkciós kulturális központtá való átalakítása.
 3. Képzőművészeti és irodalmi táborok, workshopok és kulturális jellegű rendezvények megszervezése.  
 4. Torna és környéke polgári kultúrájának, tradícióinak, épített kulturális emlékeinek a megóvása, a polgári közösség céljainak támogatása, műemlékek és műemlék jellegű épületek megmentése.
 5. Bódva völgyében élő nemzetiségek kulturális örökségének a megmentése.
 6. Bódva völgyéhez kötődő kiemelkedő személyiségek emlékeinek és szellemi örökségének a megmentése.
 7. Az iskolákhoz, egyházhoz, turizmushoz,szociális szférához, nép- és kortárs művészethez kapcsolódó tevékenységek támogatása. Együttműködések kiépítése polgári társulásokkal, civil szervezetekkel, egyesületekkel, vállalkozókkal, iskolákkal és pedagógiai intézményekkel.
 8. A régióhoz kötődő kiemelkedő személyek, művészek adatbázisának létrehozása
 9. A tudomány, kultúra és művészet területén munkálkodó kiemelkedő alkotók szellemi, írott vagy tárgyi örökségének megóvása. Művészi hagyatékok gondozása.
 10. Kulturális és művészeti tevékenységek, és ezen területen működő csoportok támogatása
 11. Felmérések végzése a vizuális kommunikáció, építészet, kortárs művészet, kulturális jellegű műemlékek, népművészeti hagyományok terén, információs jellegű adatbázis létrehozása. A témához kapcsolódó tudományos tevékenységek és tudományos jellegű munkák támogatása.
 12. Fotó- és filmművészeti alkotások létrejöttének támogatása.
 13. Az irodalomban, vizuális művészetekben és egyéb tudományos területen tehetséges fiatalok támogatása, tehetséggondozás.
 14. A népművészet ápolása, fejlesztése, népi mesterségek támogatása.
 15. Iskolán kívüli tevékenységek, iskolai szakkörök  támogatása, tehetséggondozás.
 16. Irodalmi, képzőművészeti és kézműves jellegű nyári táborok megszervezése, megvalósítása.
 17. Iskolákon működő  művészeti csoportok, együttesek támogatása. Művészek és diákok közötti találkozók, együttműködések megszervezése.
 18. Hátrányos helyzetben élő tehetséges fiatalok megsegítése, támogatása.
 19. Egyházakkal való együttműködés a műemlékek megóvásában, javításában,helyreállításában,  az egyházi épületekben található művészeti alkotások restaurálásában.
 20. Szakmai programok,társadalmi és  kulturális rendezvények megszervezése.
 21. Publikációs és kiadói tevékenység: Fecsó Pál költeményeinek a kiadása. Képzőművészettel, népművészettel, irodalommal kapcsolatos  monográfiák, brosúrák,  katalógusok és szépirodalmi alkotások kiadása.